K-Zal-K, Ekimoz, KoaDa, Raver Wolf
hard-ragga-tek, frenchcore

Guestlist: non